Θα πρέπει να επιστρέψετε το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμων με την οποία το παραλάβατε. Σε περίπτωση που το επιστρέψετε με λιγότερη ποσότητα καύσιμου θα χρεωθείτε την αξία του καύσιμου που λείπει. Επιπλέον θα επιβαρυνθείτε και με το κόστος της «Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Καύσιμων» το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 10 € συν Φ.Π.Α.

FACEBOOK TWITTER GOOGLE + FLICKR PINTEREST YOUTUBE INSTAGRAM EEYEEM